ARC ENERGY A.E.
Η   ARC   ENERGY   A.E.    είναι   μια   εταιρεία   που   δραστηριοποιείται   στο   χώρο   των   Ανανεώσιμων Πηγών   Ενέργειας   (ΑΠΕ)   που   εδρεύει   επί   της   Λ.   Κηφισίας   στο   Χαλάνδρι   Αττικής   με   κύριες δραστηριότητες της :     Οι    μηχανολογικές    μελέτες,    κατασκευή,    επίβλεψη,    διαχείριση,    αξιοποίηση,    συντήρηση μηχανολογικών     εφαρμογών,     σταθμών,     μονάδων     και     εγκαταστάσεων     παραγωγής     και συμπαραγωγής   ηλεκτρικής   ενέργειας   από   ανανεώσιμες   πηγές   και   ήπιες   μορφές   ενέργειας όπως λόγου χάρη φωτοβολταϊκές γεννήτριες, αιολικά πάρκα και βιομάζα. Από   τον   Ιούνιο   του   2012   έχει   τεθεί   σε   λειτουργία   ο   Φ/Β   σταθμός   της   εταιρείας      στη   ΒΙ.ΠΕ. Δράμας ισχύος 1971,2 kW. Στοιχεία επικοινωνίας : Tel:  +30 210 6810559 Fax: +30 210 6852106 Email : info@arc-energy.gr ARC ENERGY AE. 326, Kiffisias Ave. 15233 CHALANDRI ,Greece